menuMenyVerket Yoga

Yoga på dagtid

Morgen og formiddag er en flott tid å gjøre yoga på og mange foretrekker dette. Kursdeltakere i alle aldersgrupper finner seg til rette på disse kursene.

Hverdagen er ofte krevende og det er verdifullt å skape seg et "pusterom" der tanker og aktiviteter kan falle til ro samtidig som du bygger opp ny energi. I yoga trenes oppmerksomheten og du utvikler mindfulness - evnen til å være tilstede med det som foregår i deg og rundt deg. I våre travle liv virker dette stressreduserende og gir rom for større livsglede.

Du kan velge mellom følgende formiddagskurs.

Du finner mer informasjon om de enkelte kursene under de ulike kursbeskrivelsene.

HUSK: Når du er deltaker på et av våre kurs kan du ta drop-in timer på dagtid uten å betale noe ekstra, forutsatt at det er ledig plass.