menuMenyVerket Yoga

Medisinsk Yoga

keyboard_arrow_left Tilbake  til kursoversikten

På kurset lærer du yogaprogrammer med dokumentert helsefremmende effekt. Programmene består av avspenning, bevisst pustetrening, kroppsøvelser som tilpasses deltakerne, bruk av mantra og enkel meditasjon.
Lærere i Medisinsk Yoga har helsefaglig bakgrunn. 

Medisinsk Yoga er også kjent som Mediyoga.

 

Trinn 1

På kurset lærer du de grunnleggende programmer og øvelser i Medisinsk Yoga. Programmene har vist seg å redusere stress og uro og har en gunstig innvirkning på fysiske plager. Dette henger sammen med at man vektlegger å stimulere det parasympatiske nervesystemet.

Yogaøvelsene, som utføres langsomt og kontrollert, er egnet til å øke sirkulasjon, skape mental avspenning og gi verdiful innsikt. Også i Medisinsk Yoga spiller pusten en viktig og grunnleggende rolle, og det vektlegges at du får et roligere og dypere åndedrett. En bevisst forandring av pusten påvirker hvordan vi har det og kan skape fysisk, mental og emosjonell harmoni og ro i oss.

Yogatreningen gir blant annet smidig, utholdende muskulatur, påvirker fordøyelsen og hormonbalansen, gir et sterkere og mer utholdende nervesystem og balanserer høyre og venstre hjernehalvde. En ønsket og ofte opplevd effekt av yoga er bedre søvnkvalitet. Teknikkene i Medisinsk Yoga retter seg også inn mot kroppens energisystem slik at du kan oppleve mer vitalitet og overskudd.

Den opprinnelige hensikten med all form for tradisjonell yogatrening handler om å være oppmerksom og bevisst. Noe av det viktigste med yogatreningen er å lære seg å lytte til sitt indre, lytte til kropp og sinn. Dette handler tildels om å øke sin bevissthet om kroppen, dens spenninger og atferdsmønster, tildels å nå en dypere innsikt om seg selv.

Trinn 2

På kurset er det en større bredde i yogaprogrammene fra Medisinsk Yoga, og du må ha tidligere erfaring med yoga. Mange av teknikkene og øvelsene er de samme, men noen av programmene er mer utfordrende.

Vi fortsetter å jobbe med fysiske øvelser og stillinger som kombineres med puste- og konsentrasjonsteknikker. Som tidligere vil vi av og til praktisere teknikker der bruk av mantra er sentralt.

Du får også et innblikk i hvordan man i Medisinsk Yoga jobber med Chakra-systemet, (Chakra = energisenter) og på noen av samlingene er det fokus på yoga og hormonbalansen.

Historikk

Mediyoga Medisinsk Yoga har blitt formet og utviklet av Göran Boll på Institutet i Medicinsk Yoga i Stockholm. Mediyoga er en terapeutisk yogaform som springer ut fra klassisk Kundaliniyoga, en svært gammel, opprinnelig yogaform fra nord i India og Tibet. Inn i Kundaliniyogaen har Göran Boll vevet grunnleggende aspekter fra Ayurveda, den tusenårige indiske legekunsten, og komponenter fra den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM).


Forskning

Mediyoga Medisinsk Yoga er utviklet under klinisk og terapeutisk arbeide med titusentalls deltakere på flere hundre arbeidsplasser fra begynnelsen av 1996. Dette yogiske systemet er også utviklet ut fra resultatene av hundretalls vitenskaplige studier over hele verden på ulike former for yoga. I Sverige har forskning på Medisinsk Yoga pågått fra 1998 og det foregår i dag forskning på Medisinsk Yoga på Karolinska Institutet, Danderyd sykehus og Karolinska Universitetssykehus i Hudding. Forskningen viser tydelige målbare effekter av regelmessig praksis av yoga og meditasjon. Flere sykehus i Sverige tilbyr Medisinsk Yoga til sine pasienter. 

Det er et krav at alle instruktører og terapeuter i Mediyoga Medisinsk Yoga har medisinsk bakgrunn.

Her kan du lese mer om Mediyoga Medisinsk yoga:
http://mediyoga.com
http://www.medicinskyoga.se

 

event_note
22.08.22 - 17.10.22

today
Mandag
access_time
1000 - 1130

timelapse
8 x 1 t 30 min
Pris :
kr. 2032,-

Lærer:    Anne
Telefon: 47949685
event_note
24.08.22 - 19.10.22

today
Onsdag
access_time
1200 - 1330

timelapse
8 x 1 t 30 min
Pris :
kr. 2032,-

Lærer:    Åse
Telefon: 99784535